Piscines Magiline

Våra skötselråd

Swimming Pools Magiline > Vår produkt > Underhåll > Våra skötselråd

Vilket däck/kanter skall man välja till sin Magiline pool?

Vilket däck/kanter skall man välja till sin Magiline pool?

Talet mellan en hård omgivning eller en gräsmatta runt poolen är fundamental.

Den fråga som måste besvaras är hur områdena i närheten av din framtida swimmingpool kommer att användas: kommer de att hålla för tung trafik till och från poolen eller vara en plats för party med en grupp av vänner? Eller vara ett avsides hörn i trädgården, en plats där lugn råder? I det senare fallet kommer en snygg sträcka gräsmatta rakt upp till swimming-poolens krönlist att duga bra, medan i det första fallet ett hårt underlag är nödvändigt.

Det är viktigt att korrekt bestämma formen av det framtida däcket/ terrassen: dess praktiska aspekt, med andra ord platsen den ligger på i trädgården, hur den kommer användas, och även hur mycket tid du kommer spendera bredvid din pool. Den rätta höjden av däcket med hänsyn till resten av trädgården kommer bero på vädret. Och dess utseende får inte heller nonchaleras. Föredrar du plattor, tegel, sten, trä, stenuppbyggnad etc.? Däcket måste smälta in i sin omgivning. Här blir valet av material till terrassen och krönlisterna avgörande. Och hänsyn måste tas till dessa materials hållbarhet, för att undvika otrevliga överraskningar.

När det estetiska valet har blivit klart, ta reda på vilken lutning som krävs för avrinning av regnvatten från din mark. Det styrts av regler. Fråga gärna din Magiline återförsäljare om råd.

Omsorg om Magilines krönlister

Omsorg om Magilines krönlister

Vilket material du än valt som krönlister runt din pool; sten, trä, plattor, stenläggning eller uppbyggda stenar så behöver de åtminstone ett minemalt underhåll, något som man inte skall negligera, så att poolkanterna förblir rena året runt.

Piscines Magiline erbjuder en mängd vårdprodukter speciellt designade för krönlister. Skönheten och livslängden av din Magiline pool, som är föremål för externa angrepp, beror mycket på din vård! Kom även ihåg att vissa säkerhetsskydd som är ämnade för vinter- anpassning av din pool även täcker krönlisterna - d v s optimalt skydd.

Göra i ordning poolen för vintern

Göra i ordning poolen för vintern

Genom att välja pool väljer du också ett sätt för vinteranpassning.

 • När sommaren går mot sitt slut behöver du bevara poolen och dess kanter från föroreningar ( vissna löv, jord, smuts, algtillväxt och kalkbeläggning, etc.) och från väder och vind.
 • PBeroende på dina önskemål erbjuder Piscines Magiline flera lösningar inför vintern som du kan välja mellan tillsammans med din representant och rådgivare: säkerhetsskydd eller höga skydd. Höga skydd gör det möjligt att använda din Magiline pool som en täckt pool och bevara vattentemperaturen genom en växthuseffekt.

Behandling under din semester

Behandling under din semester

Om du reser iväg för mer än en vecka under din semester och inte har ett automatiskt system för vattebehandling, kom ihåg att täcka över poolen men stäng inte av filtreringssystemet, utan låt det gå på halvfart beroende på temperaturen.

Detta sparar energi! Kom ihåg att rengöra kassettfiltret.

Uppstart

Uppstart

Det fina vädret har kommit och med det några råd från Piscines Magiline hur man sätter igång poolen i början av säsongen så att du kan ha nöje av den så snart som möjligt.

 • Använd din poolborste för att rengöra vattenlinjen och borsta sidorna och poolens kanter. Om det är nödvändigt genomför en chockbehandling för att effektivt få bort alger och andra mikroorganismer.
 • Justera vattennivån och om det behövs kör den automatiska renaren.
 • Rengör filtret och låt filtreringssystemet gå i åtminstone 24 timmar.
 • Till sist, justera vattnets pH- värde och njut av poolen!

Underhåll av din Magiline poolduk

Underhåll av din Magiline poolduk

Hållbarheten av poolduken är helt beroende av den tid som användaren lägger ner för att underhålla poolen. även om poolduken är fastsatt enligt Magiline instruktioner, är det fortfarande nödvändigt att med jämna mellanrum kontrollera vattenkvaliteten, genom att hålla pH, kontrollera mängden av vårdprodukter och övervaka behandlingsprocesser, så att vattnet är fritt från mikroorganismer som kan orsaka fläckar och olika skador.

 • Hålla poolduken i bra skick innebär att regelbundet kontrollera vattnets pH värde och koncentration av behandlingsprodukter (åtminstone en gång i veckan). Upprepad överdosering är skadlig (missfärgning och bildande av veck). En pool får aldrig lämnas obehandlad eller ofiltrerad.
 • Kontroller måste även bli gjorda avseende metallpartiklar och derivat som kan orsaka fläckar och andra skador. Kopparsulfat och dess derivat ( ibland använda för att behandla alger) är strängt förbjudna (gröna/ svarta outplånliga fläckar).
 • Vattenlinjen är speciellt känslig för skräp (kalkavlagringar, oljebaserade produkter, föroreningar) och saker som attackeras av UV-ljus. Den måste rengöras regelbundet med lämpliga, slipmedelsfria produkter utan lösningsmedel, kompatibla med poolduken.
 • Poolduken är känslig för höga vattentemperaturer. Så det är bra att inte låta poolvattnet ha en temperatur av 28 grader under alltför lång tid.
 • För att vintergöra poolen, är det bra att frostskyddsbehandla poolens yta, tömma rören, och fylla poolen igen för att förhindra att poolduken rör sig i händelse av vatten som kommer in under denna. Ett vinterskydd är önskvärt för att hålla ljus ute från poolen och stoppa bakterier och alger från att utvecklas.
 • Det är inte tillrådligt att sänka vattennivån eftersom grundvattennivån då kan bli högre. Om så sker kommer poolduken inte längre att vara under spänning beroende på obalans i trycket . Man riskerar då påtaglig veckbildning.
 • Poolen får inte tömmas om inte en fackman är med.

Lite information om vad som kan orsaka veckbildning av din poolduk efter att poolen blivit fylld

 • Vatten under poolduken
 • Kemisk inkompatibilitet mellan poolduken och det som bär upp den (polystyrene, PVC tape...)
 • Användning av produkter som inte anpassade till pooldukens yta (plastiskt PVC)
 • Vattentemperaturen för hög, pH- värdet för lågt (syra)
 • Kontakt med oupplösta behandlingsprodukter (alla fasta klor- eller brombaserade produkter måste lösas upp innan de tillsätts till vattnet)
 • Hel eller delvis tömning av poolen
 • Det är inte bra att helt tömma poolen. Det är dock lämpligt att byta 30% av vattnet under året. Om hel tömning trots allt måste göras, skall poolduken justeras av en fackman, som använder Magilines monteringsmetoder.

Lite information om pooldukens färgbeständighet

 • Om en allmän regel gäller att poolduken genomgår missfärgning beroende på ålder. Emellertid så påskyndas detta av användning av produkter som innehåller halogener (klor och brom) vid vattenbehandling.
 • Långdragen eller frekvent användning av chockbehandlingsprodukter baserade på halogener skadar också pooldukens färgbeständighet. Desto mörkare den ursprungliga färgen är ju mer påtaglig och oåterkallelig blir skadan.
 • Vattenlinjen är speciellt känslig för diverse skräp, kalkavlagringar, oljiga produkter intorkade av solljuset. Avsaknad av regelbunden skötsel av vattenlinjen orsakar att sådana avlagringar tränger igenom hinnans kärna och omöjliggör rengöring.
 • Omsorgsfull och regelbunden rengöring med lämpliga produkter, fria från slipmedel och som är förenlig med hinnan är den regel som gäller. Använd inte produkter som inte är avsedda för pooldukar.