Piscines Magiline

Poolprofiler

Swimming Pools Magiline > Vår produkt > Poolprofiler

Det finns tre huvudtyper av poolprofiler. Här kommer ert val att bero på vad poolen ska användas till:

Kurvprofil

Den kurviga profilen är den populära favoriten därför att den är försedd med både en grund och en djup del: en plats för barnen att leka och en plats för vuxna att simma i.

Den raka profilen

Den raka profilen låter hela familjen leka tillsammans på ett konstant djup, ytterligare en fördel med att roa sig i vattnet.

Dykprofilen

Med dess branta profil och djup är dykprofilen ert bästa val för dykning och motionssim.

Ert val av poolprofil bestämmer hur poolduken tillverkas och levereras. Var snäll och uppmärksamma att:

  • För en kurvprofil (med eller utan säkerhetshylla): en standardpoolduk levereras med poolen (förutsatt att vissa begränsningar på djupen är uppfyllda, se motsvarande).
  • För en rak profil: måttbeställd poolduk.
  • För en dykprofil: måttbeställd poolduk.

Att använda en standardpoolduk betyder att det maximala djupet bestäms av poolens storlek. För att beräkna det maximala djupet vid den djupa ändan använd följande beräkningsmetod: 1,5 m bredd x 0,30 + 1,10 m.

Säkerhetshyllan

Säkerhetshyllan runt poolen 1,10 m under krönlisten gör att det är lättare att röra sig i poolen, men den är inte i vägen när man simmar eller dyker. Den gör också att man kan vila eller samtala utan att behöva hänga på kanten av poolen. Slutligen så blir det säkrare för barn som snabbt kan stå vid poolväggen om de skulle bli trötta eller hamna i svårigheter.

Piscines Magiline, Passion för pooler.

The curved base

 The curved base

The curved base is the popular favourite because it provides both a shallow end and a deep end: a place for children to play and a place for adults to swim

More Details
The flat base

 The flat base

The flat base lets the whole family play together at a uniform depth, an additional convenience for enjoying the pleasures of the water

More Details
The diving base

 The diving base

With its steep bases and deep end, the diving base is your best choice for diving and serious swimming

More Details
The safety ledge

 The safety ledge

The safety ledge around the pool, 1.10 m below the coping, makes it so much easier to move about in your swimming pool

More Details