Piscines Magiline

PERFECT'filtre

Swimming Pools Magiline > Vår produkt > Våra innovationer > PERFECT'filtre

PERFECT'filtre

PERFECT'filtre är en innovation frånPiscines Magiline

Då vattenkvaliteten är nyckeln till allting så inkorporerar er swimmingpool ett revolutionerande hydraliskt koncept: flödesmultiplikatorn.

Tack vare denna innovation så renas vatten i filtreringssystemet volymmässigt mycket mer än konventionella system med samma effekt: ert system filtrerar 20 m³ vatten per timme med en pump som levererar ett flöde mindre än 5 m³ per timme.

Detta minskar förbrukningen av elektricitet och förlänger livslängden på pumpen.

Noggrannheten i filtreringssystemet är enastående: det stoppar partiklar så små som 15 mikroner i diameter. Man behöver således använda mindre kvantiteter av behandlingsprodukter vid underhållet av swimmingpoolen.

Och vattnet är rent och kristallklart.

Piscines Magiline, Passion för pooler.