Piscines Magiline

Miljö

Swimming Pools Magiline > Företaget > Labels > Miljö

Miljö

Ända sedan Picines Magiline bildades 1994 har vi, redan på designstadiet, tagit hänsyn till påverkan på miljön vid tillverkningen av pooler och även påverkan av den långsiktiga användningen av poolerna.

Magiline press release

Utmärkelsen "éco énergie"-priset i april 2008 i Belgien visar alldeles påtagligt den anda som vi på Magiline har ingjutit i företaget vad gäller ekologiskt ansvar och hållbarhet.

Tack vare att Magiline behärskar sin produktionskedja har företaget vid forskning och utveckling lyckats sätta miljön i främsta rummet och är nu nummer ett bland Magilines investeringar.

Stomme

Stommen består till 80 % av utvalt, sorterat och återvinningsbart material. Den är cellformad (vaxkakeformad) och använder på så sätt bara så mycket betong som verkligen behövs, men är dessutom starkare och har bättre värmeisolerande egenskaper.

Filtrering

Vårt patenterade FX Line system filtrerar 3 gånger bättre än ett sandfilter, som släpper igenom partiklar ner till 50 mikroners storlek, mot vårt som släpper igenom endast 15 mikroner .

Med FX Line reduceras dessutom behovet av kemikalier och andra behandlingar. Det använder ett slutet system, vilket medför att inget vatten släpps ut i grundvattnet eller i avloppet; till skillnad från sandfilter som kräver 2 m3 vatten per vecka för tvättning. Elförbrukningen reduceras med en faktor 3 - 5, därför att pumpen producerar ett bättre resultat på kortare tid.

Magilines pooler tar också tillvara energi. Detta beror på att pumpen som filtrerar är vatten- kyld och avger värme till det vatten som går tillbaka till poolen. Eftersom den är vattenkyld är den också tystare: Akustisk komfort är också en av våra saker vi tar hänsyn till.

Våra värmepumpar: Elysée & Elysea

Värmepumpen Elysée - ett patenterat system - är den enda tvåvägspump som skyddar ozonlagret p.g.a. att den använder R410A, ett ekologiskt kylmedel. Ekonomiskt, därför att för varje kWh som den förbrukar ger den tillbaka 5 kWh som värme.

Värmepumpen Elysea använder också R410A och är ekonomisk, för varje kWh som förbrukas ger den 5 kWh tillbaka som värme. MAGIgard & SECURItech övertäckningsskydd

MAGIgard & SECURItech övertäckningsskydd med dess 100 % återvinningsbara PVC material, vilar perfekt på vattenytan och hjälper till att hålla vattnet varmt samt minskar avdunstningen.

För er säkerhet och sinnesro följer våra skydd i enlighet med den gällande AFNOR-standarden, NF P90 - 308.

Lightis & Lucie belysningar

Lightis & Lucie, våra två belysningssystem, använder energibesparande och ekonomiska ljuskällor. Lightis spotlight förbrukar 65 W och avger ljus som en 100 W lampa.

Lucie, som använder LED-teknik, ger dig ett val på 14 olika stämningsljus till poolen och förbrukar 15-10 gånger mindre än en vanlig spotlight - 30 W förbrukning ger 300 W effekt.

Livslängden är mer än 10 år vilket är 40 gånger mer än en konventionell lampa.

Piscines Magiline, Passion för pooler.