Piscines Magiline

Montering av stommen och anslutningar

Swimming Pools Magiline > Ditt projekt > Installera en Magiline-Pool > Montering av stommen och anslutningar

Montering av stommen och dess anslutningar är lätt att göra.

Designen av stommen och systemet med vilket de modulära panelerna sätts samman gör monteringen enkel och snabb. De tekniska delarna, hörnen och trapporna är monterade i förväg och skyddade i fabriken.

Montering av stommen och anslutningar

See more...

Montage de la structure 4 Montage de la structure 5 Montage de la structure 6 Montage de la structure 3 Montage de la structure 2 Montage de la structure 1

Justeringsskruvarna på benen till panelerna medger finjustering i höjdled och vertikalled.

De horisontella förstärkningarna placeras i panelerna och glider i skåror gjorda för detta ändamål. De vertikala förstärkningarna, ("hårnålar"), glider in i varje gjuten kolumn.

Piscines Magiline, Passion för pooler.